Kleczanka zwane w XIX w. Wielką Rzeką i znamiona bobrzej aktywności

Andrzej Famielec

Zawodowy łamacz książek, podcaster, bloger, radiowiec i kogut domowy

Zobacz także...