gra terenowa: PIELGRZYM

Wraz z portalem www.naszakalwaria.pl zapraszam na grę terenową PIELGRZYM. Na początku co 2 tygodnie będą publikowane zagadki, mające przybliżyć nam postać samego pielgrzyma, jego historię oraz tło do wydarzeń, które finalnie rozegrają się  w wakacje. Zapraszam do poznawania historii i odkrywania regionalnych tajemnic wraz z Pielgrzymem.

r77_020

Rozwiązane zagadki proszę przesyłać na rocznik77@wp.pl

odcinek 1:
Agnessa – 3 fakty najpełniej opisane
Adam687 – 3 fakty
TomiB – 1 fakt

Nagrody książkowe ufundowała KSIĘGARNIA INTERNETOWA PIĘKNA KSIĄŻKA.NET

 

definicje za wikipedią:

Gra terenowa  – Larp (ang. live action role-playing) ? aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role podobnie do improwizowanego teatru. Akcja larpa może być osadzona zarówno w świecie rzeczywistym, jak i fikcyjnym.

Rozwinięcie definicji

Wydarzenie ma początek larpem jest jedynie rzeczywiste wydarzenie, nie sam scenariusz larpa. Larp nie musi się kończyć, ale musi się zacząć, by zaistniał[6]. Larp niesceniczny, choć teoretycznie możliwy, uznajemy za inną formę sztuki.

Wydarzenie posiada zbiór zasad.

Każdy larp musi posiadać zbiór zasad określających w jaki sposób gracze wcielają się w role. Mogą to być zasady związane z konwencją (zasadą jest, że fabuła odbywa się w magicznym średniowieczu, a postacie powinny odnosić się do siebie zgodnie z konwencją), bezpieczeństwem (zasadą jest, że używana jest jedynie bezpieczna broń, nie prawdziwa) czy dowolnym innym aspektem gry. W ujęciu szerokim zbiorem zasad określamy zbiór wszystkich cech gry odróżniających ją od otoczenia (przez najbliższe kilka minut Jaś jest policjantem, a Małgosia złodziejem).

Dla co najmniej jednej postaci istnieje zbiór cech odróżniających gracza od postaci.

Przynajmniej jeden uczestnik wydarzenia musi odgrywać rolę, a nie być sobą. Zapis ?co najmniej jednej? pozwala uznać za larpy gry perswasywne, których celem jest wciąganie nowych ludzi do gry lub gry bardzo bliskie rzeczywistości, w których dopiero wydarzenie mające miejsce w grze zwiększy dystans pomiędzy graczami, a odgrywanymi postaciami. Powyższy warunek jest zapisem minimalnym stwierdzenia ?Wydarzenie, podczas którego uczestnicy (gracze) wcielają się w role (postacie)?.

Dla co najmniej jednego gracza istnieje fizyczne ciało tożsame z ciałem postaci.

Warunek odróżniający larpa od gier tabletop RPG czy gier komputerowych, przy uwzględnieniu możliwości, że część postaci jest obecnych jedynie wirutalnie (np. drogą telefoniczną czy za pośrednictwem internetu).

Dla co najmniej jednej postaci nie istnieje sztywny scenariusz.

Warunek odróżniający larpa od sztuki teatralnej lub innego widowiska.

Powyższa definicja nie wyklucza sytuacji, w której uczestnikami tego samego wydarzenia są ludzie grający w larpa oraz nie grający w larpa.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_terenowa_%28LARP%29